Smycze reklamowe

Ofe­­ru­­je­­my sze­­ro­­ką ga­­mę roz­­wią­­zań w za­­kre­­sie pro­­du­k­cji smy­­czy re­­kla­­mo­­wych. Smy­­cze sub­­li­­ma­­cy­j­ne, tka­­ne, sznu­­ró­w­ko­­we, si­­li­­ko­­no­­we, zi­­pe­­ro­­we (su­­wa­­ko­­we)) oraz bi­­żu­­te­­ry­j­ne.
W ofer­cie mo­ż­li­­wość na­­dru­­ku typu flock (na­­druk, przy­­po­­mi­­na­­ją­­cy ak­sa­­mi­t) oraz pla­­sti­­zol.

Przy składaniu zapytań prosimy o określenie:

    nakładu
    szerokości taśmy (10, 15, 20 lub 25 mm)
    akcesoriów (do wyboru: zaczepy na telefon, szekle, uchwyty na butelkę, plastikowe złączki itp.)
    ilości kolorów jakie mają być nadrukowane na smyczy (jest to istotne we wszystkich metodach znakowania poza sublimacją, którą drukujemy w pełnym kolorze)

W każdym przypadku prosimy też zaznaczyć czy smycze mają być jedno- czy dwustronne.

rodzaje smyczy

Smycz biżuteryjna

Smycz silikonowa

Smycz suwakowa (ziperowa)

Smycz odblaskowa

Smycz sznurówkowa

Smycz z uchwytem na butelkę

akcesoria

Klamerka

Zaczep do telefonu/pendrive’a na kółku

Zaczep do telefonu/pendrive’a wszyty

Linka na telefon/pendrive

Szekla

Holder na identyfikator

Przy składaniu zapytań prosimy o określenie:

nakładu
szerokości taśmy (10, 15, 20 lub 25 mm)
akcesoriów (do wyboru: zaczepy na telefon, szekle, uchwyty na butelkę, plastikowe złączki itp.)
ilości kolorów jakie mają być nadrukowane na smyczy (jest to istotne we wszystkich metodach znakowania poza sublimacją, którą drukujemy w pełnym kolorze)

techniki znakowania smyczy

sublimacja

Najczęściej stosowana technika produkcji smyczy, charakteryzuje się...

więcej

plastizol

Typ druku transferowego - metoda ta pozwala na idealne odwzorowani...

więcej

flock

Flock również należy do grupy nadruków transferowych.

więcej